magyar | english              +36 70 559 2904   |   +36 70 427 5113

kültéri és beltéri alkalmazás

termékeink vizes, fagynak kitett környezetben, konyhában, fürdőszobában, teraszokon és beltéri burkolatként is felhasználhatók. egyedi cementlapjaink megfelelnek a - beltérinél szigorúbb - kültéri EU-s és ezzel megegyező magyar szabványnak is.

alkalmazás vizes helyiségben

a kültéri szabványnak megfelelő mértékben víz- és időjárásállóak a lapok. ugyanakkor ajánlott vizes környezetben impregnálni a lapokat a lerakás során. impregnálószert szívesen ajánlunk a vásárláskor.

alkalmazás padlófűtéssel

igen, a lapok padlófűtéses helyiségbe is lerakhatók. a 16 mm-es lapok lassabban melegszenek fel, ugyanakkor lassabban is hűlnek ki.

méretek

a lapok szélessége és hossza 200x200mm. a lapok vastagsága 16 mm, ami vastagabb a kereskedelmi forgalomban kapható csempék többségénél.

garancia

lapjainkra a törvényben foglalt garanciális feltételek érvényesek. e régi budapesti bérházakban lerakott mozaiklapok néhol több mint 100 évesek, de máig esztétikus a mintájuk és ellátják feladatukat. 100-150 éves élettartamot biztosítunk szakszerű lerakás és rendeltetésszerű használat mellett.

cementlap árak

a cementlap árak netes közösségi piacon már pár ezer forinttól kaphatóak valamint egyes gyártók cementlap mintázatú csempét árulnak cementlapként akár 5-10 ezer forintos négyzetméter áron. mi akkor a különbség?


közösségi oldalakon egy-két ezer forintért többnyire régi bontott cementlapokat lehet venni. ezek igazi cementlapok, 16-18-20mm vastagságúak, melyek 4-6mm-es felső mintás „kopórétege” már megkopott, kifényesedett. aki ilyet keres, biztos lehet benne, hogy cementlapot vásárolt.

lehet ugyanakkor cementlapokról ismert mintázatú csempéket is kapni, akár 5-10 ezer forint / m2 áron. ezek többnyire fehér mázas csempék, 6-8mm vastagságúak és a kis túlzással tintasugaras nyomtatóval felvitt és ráégetett minta vastagsága a milliméter tört része. tartósságuk, a minta kopásállósága messze elmarad a cementlap 100-150 éves élettartamától. ez tükröződik az árban.

a kézi préseléses technológiával készült cementlap felső színes / mintás márványporból készült rétegét anyagában szinezzük. azaz ha 5-10-100 évet járnak rajta, még mindig ugyanaz a szín látható. ezeket a cementlapokat egyesével készítjük manufaktúránkban, azaz kézi munka intenzív a gyártás. ezért kerül az ilyen cementlapok m2 ára legalább 10-15 ezer forintba.

ha sikerült meggyőznünk arról, hogy cementlapot vásárolj, még mindig elég széles az az ársáv, ahol találsz lapokat. a cementlap – hivatalos terminológia szerint mozaiklap – meg kell feleljen az EU-s és magyar szabvány beltéri MSZ EN 13748-1:2004 és kültéri MSZ EN 13748-2:2004 szabvány minden pontjának. a szabvány vonatkozik a lapok szélesség, hosszúság, vastagság értékeire, törés- és kopásállóságára, időjárás állóságára, csúszállóságára vizes felületen. ha olyan lapot választasz, ami csak beltérre ajánlott feltehetően olcsóbb lesz, mint az a lap, amit egyaránt használhatsz beltérre és kültérre. érdemes továbbá a burkolóktól utána kérdezni, mely gyártók lapjait ajánlják megvenni, amiket könnyű vágni, nem porladnak, stb. ezek a tényezők is befolyásolják a cementlap árát.

minimum rendelhető mennyiség

készletről történő vásárlás esetén a minimum megrendelés egy teljes karton, amely 15 lapot tartalmaz, ez 0.6 m2. a minimum gyártási megrendelés 4 karton - kollekcióban lévő minták és színek esetén. egyedi minta és színkombinációk esetén a minimum rendelési mennyiség 5 karton.

rendelés leadása

termékeinkre weblapunkon keresztül és bemutatótermünkben tudtok megrendelést leadni.

szükséges előleg

a megrendelést azonnal aktiváljuk, amint az 50% előleget megkapjuk.

fizetési lehetőségek

átutalással és a helyszínen készpénzben tudjátok termékeink vételárát kiegyenlíteni mind az előleg, mind az átadás során.

visszaigazolás

a megrendeléseket 1 munkanapon belül visszaigazoljuk.

általános szerződési feltételek (ÁSZF)


bevezető

Az ÁSZF az IAMART Kft. (Székhely: 1137. Budapest Pozsonyi út 22. 5/3, Adószám: 13417741-2-41) továbbiakban Vállalkozó által gyártott és forgalmazott cementlap / mozaiklap / terrazzólapra leadott megrendelés jogi feltételeit tartalmazza. ön Vállalkozó által küldött ajánlat jóváhagyásával az alábbi szerződést elfogadja!

Felek között létrejött, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Vállalkozói Szerződésnek minősül a Felek által külön okiratba foglaltan megkötött, cementlap / mozaiklap / terrazzólap (továbbiakban: Termék(ek)) gyártására, forgalmazására vonatkozó Vállalkozói Szerződés; vagy a Vállalkozó által a cementlap / mozaiklap / terrazzólap gyártására, forgalmazására adott ajánlatnak (továbbiakban: Ajánlat) a Megrendelő általi, írásbeli elfogadása; vagy a Megrendelő által a Terméke(ek) gyártására, forgalmazására vonatkozó írásban adott megrendelésnek (a továbbiakban: Megrendelés) a Vállalkozó általi írásbeli elfogadása.

szerződő felek azonosítása

A Vállalkozói Szerződés az IAMART Kft. mint vállalkozó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre.

A rendelés elfogadásához az ön vagy cége (továbbiakban Megrendelő) azon adatai szükségesek, amelyek az azonosítást, kapcsolattartást, számlakiállítást lehetővé teszik. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat a Vállalkozó nem fogadja el, és a Megrendelést jogosult elutasítani. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával, a Vállalkozó jogosult a Megrendelést indokolás nélkül visszautasítani vagy azt utólag törölni. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.

árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék Bruttó (nettó+áFA) ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A megrendelés és a szállítás közötti időszakban történő árváltozásról Vállalkozó telefonon, illetve e-mailban értesíti a Megrendelőt. Az árváltozást ebben az esetben a Megrendelő nem köteles elfogadni és elállhat a vásárlási szándékától.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Vállalkozó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

megrendelés

Felek a Vállalkozói Szerződésben rögzítik a termékek mintázatát, színeit és egyéb külső paramétereit, megrendelt darabszámot mintázat és szín szerinti bontásban, a Vállalkozó által nyújtott egyéb szolgáltatásokat, a vállalkozói díjakat, illetve a Vállalkozó által gyártott termékek és kapcsolódó szolgáltatások, mint pl.: tervezés ellenértékét, a szállítási módot és időpontot, a teljesítés helyét és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott, illetve attól eltérő szerződéses rendelkezéseket. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Vállalkozói Szerződés egyedi feltételei egymástól eltérnek, úgy az utóbbi válik a szerződés részévé.

fizetés, elállás

Fizetési módok: banki átutalás (előreutalás), bankkártyás fizetés személyes átvételnél Budapesten.

A termékek ellenértékének fizetésével kapcsolatos megállapodás a Vállalkozói Szerződés része. Amennyiben a Megrendelő banki átutalással teljesít, abban az esetben teljesítésnek az átutalt összegnek a Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezése tekintendő. A Vállalkozó a termékek gyártásának megkezdése előtt jogosult a Vállalkozói Szerződésben foglaltak szerint előleget kérni Megrendelőtől, amely előleg Megrendelő általi megfizetése ebben az esetben a Vállalkozói Szerződés tárgyát képező gyártás megkezdésének előfeltétele, ezek megfizetésének elmaradása Vállalkozó késedelmét kizárja.

A Vállalkozó fenntartja a jogát, hogy a Megrendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljon. Amennyiben Vállalkozó áll el a Megrendelés teljesítésétől és Megrendelőtől korábban beérkezett az előleg, akkor Megrendelő jogosult a korábban megfizetett előleg összegét a Vállalkozótól visszakövetelni.

átadás-átvétel

A Megrendelő a Megrendelés keretében megrendelt Termékek minőségét köteles azok átvételekor ellenőrizni, és az esetleges hibákat a Vállalkozóval közölni, aki köteles a hibákat kijavítani, vagy a hibás terméket kicserélni.

A legyártott Termékek Vállalkozó általi szerződésszerű mennyiségben, időpontban és állapotban történő átadását a Vállalkozó által készített és Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás tanúsítja. A felek jelen pont megszövegezésekor tudatában voltak annak a körülménynek, hogy amennyiben a Megrendelő a teljesítési igazolást aláírja, a későbbiek folyamán a teljesítési igazolásban szereplő tételekkel kapcsolatban, az átadás-átvétel időpontjára vonatkozóan, sem mennyiségi, sem minőségi kifogással nem élhet. A teljesítési igazolásnak pontosan tartalmaznia kell az átadott termékek megnevezését, mennyiségét és az átadás időpontját.

Abban az esetben, ha a Megrendelő az átadás során minőségi vagy mennyiségi kifogást tesz, akkor a felek a teljesítési igazolás készítése és aláírása mellett kötelesek megjegyzésként felvenni a Megrendelő észrevételeit, esetleges kifogásait.

megrendelő / vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó nem felelős a termékek átadása-átvétele után a termékek nem szakszerű beépítése, használati útmutatótól eltérő felületkezelés során keletkező hibákért.

Vállalkozó minden tőle elvárhatót köteles megtenni annak érdekében, hogy az átadott termékek az átadás-átvételt követően, a rendeltetésszerű használat során keletkező meghibásodásokat - amennyiben azok megjavíthatók - megjavítsa, vagy megjavíttassa. A nem rendeltetésszerű használat során kialakuló meghibásodások és károk kijavítására nem köteles, köteles azonban lehetőségeihez képest a kijavításban közreműködni.

A felek a Vállalkozói Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetére évi 20% mértékű késedelmi kamatot kötnek ki. Nem magánszemély Megrendelő késedelmes fizetése esetén köteles a 2013. évi V. tv. 6:155 § (2) bekezdése alapján behajtási költségátalány megfizetésére. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól.

A Vállalkozó nem felel az előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, neki fel nem róható (vis major) káreseményekért. Az említett felelősségkorlátozások magukban foglalnak minden kártérítési és kártalanítási igényt. Az említett felelősségkorlátozások érvényesek a Vállalkozó minden munkatársára, és más, a Vállalkozó által megbízott harmadik személyre is. Amennyiben a Megrendelő vagy a Megrendelő érdekkörében eljáró harmadik személy szállítja a termékeket, a szállítási sérülésből eredő károkért Vállalkozó nem felelős.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Megrendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott Megrendelésekben megrendelt Termék(ek) átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben Megrendelő a Terméket Vállalkozó telephelyén kívül veszi át és a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti Vállalkozó számára. Vállakozó ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

weboldal

Vállalkozó nem vállal felelősséget weboldalán az elírási hibákért. Vállalkozó fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben weboldalán, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. Vállalkozó nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem.

A Vállalkozó a honlapján elérhető mozaiklap tervező alkalmazáshoz a Megrendelőnek ingyenesen hozzáférést, illetve használati jogosultságot biztosít azzal, hogy a tervező programmal létrehozott színtervek, illetve színkombinációk semmilyen módon nem képezik a Megrendelő szellemi tulajdonát, így az adott színkombináció felhasználása után a Megrendelő semmilyen jogdíj vagy egyéb pénzügyi jellegű igényt sem a Vállalkozóval sem harmadik személlyel szemben nem támaszthat. A Megrendelő a tervező program használatára kizárólag akkor jogosult, amennyiben a fentieket kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, ezért a Felek úgy tekintik, hogy a tervező program Megrendelő általi használatával a Megrendelő a jelen pontban foglaltakat kifejezetten elfogadta és tudomásul vette.

a szerződés hatálya

A Vállalkozói Szerződés a Megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a Megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

záró rendelkezések

A Vállalkozói Szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. A Vállalkozói Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Magyarország egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadóak. A Vállalkozói Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákat Felek elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felmerült jogviták elbírálására Felek kikötik a magyar bíróság joghatóságát, valamint – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét (alávetés).